+387 33 653 – 901 info@rudex.ba

HIDROELEKTRA ULOG

Ulog

Bušenje i miniranje pristupnih puteva za elektranu

Project details

Title

HIDROELEKTRA ULOG

Client

Prijedorputevi a.d. - Prijedor

Location

Ulog

Country

Bosna i Hercegovina

Perfomance

Fact sheet