+387 33 653 – 901 info@rudex.ba

Projektovanje

  • izradu i izvedbu dokumentacije za područje rudarstva – istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina za podzemnu i površinsku eksploataciju izrada i revizija projekata, elaborata, studija i planova, kao i izrada izvještaja
  • inženjering, projektni menagement i tehničke djelatnosti
  • geološke istražne djelatnosti, gdje spadaju  izrada studija kao i površinsko mjerenje i promatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokacijama nalazišta mineralnih sirovina
  • seizmička mjerenja sa interpretacijom u rudarstvu i građevinarstvu,
  • izradu i izvedbu, te reviziju rudarskih projekata