+387 33 653 – 901 info@rudex.ba

Rudarstvo

  • seizmički monitoring uticaja miniranja na objekte i ljude,
  • izrada Elaborata uticaja miniranja sa zaštitnim mjerama.