+387 33 653 – 901 info@rudex.ba

Građevinarstvo

  • projektovanje, bušenje i miniranje u kamenolomima i pripremi kamena za dalje faze proizvodnje i  selekciju kamena ( od tampona do frakcija ),
  • bušenje i miniranje u gradnji puteva, kanala, usjeka, saniranju terena, zemljanim radovima na gradnji elektro, PTT i vodovodne mreže i slično,
  • specijalna miniranja – rušenja ( dijelom ili potpuno ) određenih objekata različite konstrukcije.